animation animation animation animation
ul. Modra 84a
71-220 Szczecin

zobacz jak dojechać
map
Chirurg w Szczecinie      +48 601 22 63 38
arrow  Blog      arrow  Mapa strony      arrow  Kontakt

Leczenie szczeliny odbytu

Szczelina odbytu - leczenie, Botox
zastosowanie preparatu jadu kiełbasianego (botulinum toxin) w leczeniu szczeliny odbytu. Botox jest neurotoksyną produkowaną przez bakterie beztlenowe Clostridium botulinum. Toksyna jest endopeptydazą, która blokuje uwalnianie acetylocholiny w synapsach nerwowo-mięśniowych w motorycznych neuronach alfa i na wszystkich parasympatycznych i cholinergicznych pozazwojowych neuronach współczulnych. Serotyp A jest dostępny na rynku pod nazwą BOTOX. Botulina blokuje uwalnianie acetylocholiny z neuronów na okres co najmniej 3 miesięcy. Proponowany jest także inny mechanizm działania botoxu, hamowanie wydzielania noradrenaliny i blokowanie przewodnictwa we włóknach współczulnych. Neurony nie ulegają uszkodzeniu pod wpływem botoxu. Zakończenia końcowe nerwowe ulegają regeneracji po około trzech miesiącach. Efekt podania botox w leczeniu szczeliny odbytu powoduje obniżenie maksymalnego, spoczynkowego ciśnienia w kanale odbytu nawet o 34%. Botox podany do mięśnia zwieracza wewnętrznego po 2 miesiącach powoduje u ponad 70% chorych zagojenie szczeliny. Dawka botoxu nie jest ostatecznie ustalona. Różni autorzy stosują różne dawki od 5 jednostek do 40 jednostek. Efekty są podobne. Najczęściej stosowaną dawką jest 20 jednostek (podaje się po 10 jedn. po każdej stronie odbytu). Możliwym jest powtarzanie wstrzyknięć botoxu w przypadku nawrotu szczeliny. Pomimo opisywanej skuteczności, niewielkich następstw ubocznych metoda stosowania boxu jest mało popularna.  Jednak w przyszłości może być główną metodą leczniczą w szczelinie odbytu.